Veliki broj inicijativa i aktivnosti koje i danas čine okosnicu Udruženja profesora francuskog jezika Srbije, osmišljene su i uvedene tokom mandata prethodnog sastava Upravnog odbora.

Članovi UO od 2008. do 2021. :

dr Tatjana Šotra Predsednik
Milena Milanović Potpredsednik
Biljana Konstantinović Potpredsednik
Danijela Milošević Sekretar
Aleksandra Vojvodić
Milica Krsmanović
Blagajnik

Veliko hvala koleginicama što su svojim zalaganjem i entuzijazmom UPFSJ-APFS postavile na čvrste osnove i tako omogućile da uspešno nastavimo da okupljamo profesore francuskog jezika i podržavamo ih u svakodnvenom radu.

TOP