2001. godine, na inicijativu Saveta Evrope a u saradnji sa Evropskom komisijom, 26. septembar je proglašen za Evropski dan jezika – Journée européenne des langues upravo tog dana se, svake godine, širom Evrope, kroz brojne inicijative i aktivnosti, slavi jezička raznolikost Evrope. Evropljani se podstiču da uče što više jezika i ukazuje se i na značaj višejezičnosti za što bolju komunikaciju među različitim kulturama, kao i za očuvanje sveukupne evropske baštine. Za Evropski dan jezika, UPFSJ-APFS tradicionalno organizuje takmičenja za učenike i studente : pozivamo ih nam pokažu koliko im znači ne samo francuski već i i njihov maternji jezik, kao i drugi, strani jezicima koje uče i odziv je uvek izuzetan. Pogledajte kako je Evropski dan jezika proslavljan prethodnih godina.

TOP