Chers collègues,


Dobro došli na vebsajt Udruženja profesora francuskog jezika Srbije-Association des professeurs de français de Serbie (UPFJS-APFS) !

Mi smo nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija i zalažemo za stalno unapređenje kvaliteta nastave francukog jezika i promovisanje francuskog na svim nivoima obrazovanja – od osnovnih i srednjih škola do viših škola i fakulteta, kako u okviru državnog školskog sistema, tako i u privatnom sektoru. UPFJS-APFS, takođe, nastoji da utiče na očuvanje i poboljšanje položaja profesora francuskog širom Srbije.

Uvereni smo da temelje kvalitetne nastave francukog, kao i svakog drugog stranog jezika, čine kompetentni i zadovoljni profesori, sa jedne, i zainteresovani i motivisani učenici i studenti, sa druge strane. Budući da su ove dve karike neodvojive, UPFJS svoje aktivnosti realizuje na dva plana. Prvi je kontinuirano stručno usavršavanje profesora, a drugi je promocija francuskog jezika. U skladu s tim, okosnicu aktivnosti Udruženja čine stručni seminari, vebinari, okrugli stolovi i radionice namenjene profesorima francuskog jezika. Istovremeno, i sa ništa manje poleta, naša organizacija radi na podsticanju učenika i studenata da se odluče da počnu ili nastave sa učenjem francuskog jezika. To činimo kroz niz aktivnosti koje doprinose promociji francuskog jezika među mladima: tokom cele godine organizuju se konkursi - takmičarskog ili revijalnog karaktera - u okviru kojih mladi imaju mogućnost da svoje talente iskažu koristeći znanje francuskog jezika i civilizacije.UPFJS-APFS sa ponosom neguje saradnju sa Francuskim institutom Srbije (IFS) čiji su rad i podrška od ključnog značaja za usavršavanja profesora, promociju francuskog jezika kao i za funkcionisanje samog Udruženja. Uz to, UPFJS-APFS sarađuje i sa Ministarstvom Prosvete Republike Srbije, prestavnicima školskih i visokoškolskih ustanova u Srbiji, kao i sa udruženjima profesora francuskog jezika u Evropi i svetu.

Želja nam je da UPFSJ-APFS i ubuduće bude sinonim podrške profesorima francuskog i učenicima koji uče ovaj divni romanski jezik, kao i mesto konstruktivnih susureta, druženja i razmene vrednih iskustava. U nadi da će u bliskoj budućnosti svaki profesor francuskog jezika/master francuskog jezika u Srbiji, motivisan odličnim iskustvima kolega, poželeti da postane naš član, UPFJS vas srdačno pozdravlja i poziva da pogledate bogatu ponudu aktivnosti za profesore i učenike.


À très bientôt !

TOP