Kako se učlaniti u udruženje?

Prema Statutu Udruženja, član može da postane svaki profesor francuskog jezika, koji popuni pristupnicu i uplati članarinu. Za jednu kalendarsku godinu članarina iznosi 500,00 dinara, a treba je uplatiti na račun 205-26159-84 kod Komercijalne banke. U rubruku poziv na broj upišite članarina.

TOP